Clock-Time

​Lòng thương xót dành cho mọi thời

Thiên Chúa đến gặp gỡ những người nam và những người nữ của mọi thời trong những hoàn cảnh thực tế

«Thiên Chúa đến gặp gỡ những người nam và những người nữ của mọi thời trong những hoàn cảnh thực tế và Người luôn đi bước trước ». Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như thế trong bài huấn dụ trước khi đọc Kinh Truyền Tin vào trưa hôm nay, 31/01/2016 tại quảng trường Thánh Phêrô trước các khách hành hương.
 
Quảng diễn bài Tin mừng Chúa Nhật IV nói về cuộc trở về thăm quê lần đầu tiên của Chúa Giêsu sau khi bước vào đời sống công khai, Đức Thánh Cha một mặt nhắc lại lời Đức Giêsu sau khi họ nghe đoạn Kinh Thánh mà Ngài đọc trong hội đường từ sách Isaia : « Hôm nay Lời Chúa được ứng nghiệm », mặt khác lại nhấn mạnh đến vai trò của Đức Giêsu đối với công trình cứu chuộc cho con người ở mọi thời đại : « tất cả tính thời sự và sự cần thiết của ơn cứu độ được Đức Giêsu mang đến cho nhan loại ». Từ đó, ngài liên hệ vào thời đại chúng ta của ngày hôm nay để chỉ cho thấy Thiên Chúa luôn viếng thăm con người bằng một tình yêu của lòng nhân từ của người Cha mà không một lý do gì của nhân loại có thể khiến Ngài dũ bỏ tình yêu ấy.
 
Phần cuối của bài huấn dụ, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa vốn giúp chúng ta khỏi vấn vương bụi trần tội lỗi và thoát khỏi vực thẳm của kiêu căng và nhất là « đón nhận chân lý ủi an từ Tin Mừng và bước đi trên đường ngay thẳng ».
 
Tạ Ân Ban
- See more at: http://gpbuichu.org