Clock-Time

Mề đay kỷ niệm năm năm triều giáo hoàng của Đức Phanxicô mang hình ảnh người di dân

Mề đay kỷ niệm năm năm triều giáo hoàng của Đức Phanxicô mang hình ảnh người di dân và người tị nạn. Kể từ ngày 28 tháng 7-2017, mề đay chính thức kỷ niệm năm năm triều giáo hoàng của Đức Phanxicô sẽ được bán....
TIN GIÁO HỘI

MỀ ĐAY KỶ NIỆM NĂM NĂM TRIỀU GIÁO HOÀNG

CỦA ĐỨC PHANXICÔ MANG HÌNH ẢNH NGƯỜI DI DÂN

“Ta là khách lạ, các con đã tiếp đón” (Mt 25, 35)

Mề đay kỷ niệm năm năm triều giáo hoàng của Đức Phanxicô mang hình ảnh người di dân và người tị nạn. Kể từ ngày 28 tháng 7-2017, mề đay chính thức kỷ niệm năm năm triều giáo hoàng của Đức Phanxicô sẽ được bán.

Nghệ sĩ Mariangela Crisciotti đã thực hiện tác phẩm này, mặt trước là huy hiệu của Đức Phanxicô, mặt sau là hình một người đưa tay ra cho Chúa Kitô và các người di dân trên một bãi biển, cảnh đàng sau là các ông, các bà, trẻ em từ trên tàu đi xuống. Mề đay khắc tiếng la-tinh câu Phúc Âm Thánh Mathêu: “ Ta là khách lạ, các con đã tiếp đón” (Hospes Eram et collegistis moi, Mt 25, 35).

Mỗi mề đay được đánh số và kèm theo một chứng chỉ có triện của Phủ Quốc Vụ Khanh. Số lượng mề đay phát hành hạn chế: 50 cái bằng vàng, 1000 cái bằng bạc, 1500 cái bằng đồng và 50 cái là bộ ba.

Nguồn: phanxico.vn