Clock-Time

Một văn phòng mới của Tòa thánh sẽ điều hành tên miền (domain) “dot-catholic” (.catholic)

Ủy ban giáo hoàng về Truyền Thông mới thiết lập một vụ mới, có tên là DotCatholic
Ủy ban giáo hoàng về Truyền Thông mới thiết lập một vụ mới, có tên là DotCatholic, để điều hành một tên miền mức cao nhất mới, có cùng tên (.catholic).


Năm 2013, Tòa thánh đã tranh đấu và đã giành được độc quyền kiểm soát các địa chỉ có đuôi là “.catholic”. (Tên miền cấp cao nhất này bao gồm cả việc sử dụng từ khóa “.catholic” trong Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Ả-rập và Tiếng Nga.) Văn phòng mới của Tòa thánh này sẽ có nhiệm vụ dùng tên miền này để “chia sẻ các giáo huấn, thông điệp, và giá trị của Giáo hội Công giáo tới một cộng đồng toàn cộng rộng lớn hơn trên không gian số”, Tòa thánh cho biết như thế.

Mauro Milita, nguyên giám đốc phụ trách mảng IT (công nghệ thông tin) của Đài phát thanh Vatican, được đặt làm giám đốc của văn phòng mới này, đội ngũ làm việc tại văn phòng này sẽ gồm có 7 chuyên viên internet.

Tên miền cấp độ cao nhất xuất hiện ở sau cùng trong một chuỗi các ký tự được dùng để xác định các địa chỉ trên internet. Chẳng hạn, trong tên miên “www.catholicculture.org”, tên miền cấp cao nhất là phần đuôi “org”. Phần đuôi này được coi là sẽ cho biết về tính chất nội dung căn bản của trang web dùng tên này – trong trường hợp này là một tổ chức (“org”anization) phi lợi nhuận chứ không phải là một công ty hay tổ chức thương mại…

Các tên miền thường thấy trước kia là .com, .net, .org, và .edu. Một vài năm trở lại đây, số lượng các tên miền đã gia tăng, một số tập đoàn, công ty thương mại lớn đã giành quyền kiểm soát một số tên miền riêng của mình với mục đích sinh lợi về mặt thương mại. Chẳng hạn, gần đây chúng ta thấy xuất hiện .bike và .clothing, và giờ thì tới lượt tên miền cấp độ cao nhất .catholic được điều hành, kiểm soát bởi Tòa thánh.

(Chuyển dịch: Truyền thông Đa Minh)
http://www.catholicculture.org