Clock-Time

Myanmar: Đức Thánh Cha dâng Lễ với 200 ngàn tín hữu tham dự, 29.11.2017

TIN GIÁO HỘI

MYANMAR: ĐỨC THÁNH CHA DÂNG LỄ

VỚI 200 NGÀN TÍN HỮU THAM DỰ, 29.11.2017

 
Nguồn: Vatican - Tiếng Việt