Clock-Time

Nằm xuống

Tưởng nhớ các Giê-su Hữu đã qua đời vì đại dịch Covid 19 khi đang lao tác trong vườn nho Thiên Chúa

NẰM XUỐNG

Tưởng nhớ các Giê-su Hữu đã qua đời vì đại dịch Covid 19

khi đang lao tác trong vườn nho Thiên Chúa

 

Tôi nằm xuống để bao người vươn dậy,

Thoát bùn lầy, thoát lầm lũi long đong,

Chẳng phải tôi là thần thánh nhưng không,

Chỉ một chút tôi góp đời thêm đẹp,

Tôi nằm xuống vì đam mê Lý Tưởng,

Lý Tưởng trên cao, Lý Tưởng tuyệt vời,

Lý Tưởng gọi mời tôi triển nở nơi nơi,

Dù đất cỗi, hay khô cằn, nứt nẻ.

Tôi nằm xuống để anh em tôi tựa,

Đạp thân tôi, cao chút nữa trong đời,

Mong được nhìn thưởng ngoạn phút nghỉ ngơi,

Mà phấn đấu, hướng đời về cõi thượng,

Tôi nằm xuống để anh em chiêm ngưỡng,

Dám kiên gan theo Lý Tưởng can trường

Để hết đời tôi thoát kiếp đau thương,

Đợi anh em nơi thiên đường hạnh phúc.

Tôi nằm xuống để sống đời sung túc,

Chịu thối đi để thân xác khải hoàn,

Chịu vùi lầy đợi ngày sống hân hoan,

Thật vinh phúc cõi ngập tràn ánh sáng.

Little Stream

Nguồn: Dòng Tên