Clock-Time

Ngày 28 tháng 6, Đức Bênêđictô XVI sẽ mừng 65 năm chịu chức với Đức Phanxicô

Ngày 28 tháng 6, một buổi lễ sẽ được tổ chức để mừng 65 năm chức thánh của Đức Joseph Ratzinger ở Sảnh phòng Clémentine của Dinh Tông Tòa.
Ngày 28 tháng 6, Đức Bênêđictô XVI sẽ mừng 65 năm chịu chức với Đức Phanxicô

 
Ngày 28 tháng 6, một buổi lễ sẽ được tổ chức để mừng 65 năm chức thánh của Đức Joseph Ratzinger. Nhân dịp này, Đức Phanxicô và Đức Giáo hoàng Danh dự Bênêđictô XVI sẽ cùng hiện diện ở Sảnh phòng Clémentine của Dinh Tông Tòa. Đây sẽ là lần xuất hiện đầu tiên của Đức Bênêđictô XVI, kể từ ngày mở đầu Năm Thánh 8 tháng 12-2015, khi ngài cùng Đức Phanxicô bước qua Cửa Thánh ở Đền thờ thánh Phêrô.

Chính xác là ngày 29 tháng 6-1951, nhân dịp lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Đức hồng y Michael von Faulhaber, Tổng giám mục địa phận Munichv à Freising đã phong chức linh mục cho Đức Joseph Ratzinger và anh của ngài là linh mục Georg. Đức hồng y Michael von Faulhaber là một hình ảnh lớn trong việc chống chế độ độc tài nazi.
 
Hơn 40 linh mục trẻ được chịu chức vào dịp này ở một nước Đức vừa hồi phục về mặt vật chất cũng như về mặt tinh thần, những hố thẳm mà Hitler đã nhận chìm nước Đức. Khi nhắc lại trong Ký ức các Kỷ niệm của mình, Đức hồng y Ratzinger đã nói, đó là một «một ngày mùa hè huy hoàng, một ngày không thể nào quên được, là giây phút quan trọng nhất đời tôi».
 
Sự tái khẳng định về căn tính chức thánh và về niềm vui chức thánh mang lại đã là một sự quan tâm thường xuyên của Đức Bênêđictô XVI trong các giai đoạn khác nhau của đời ngài, trong chức vụ giáo sư thần học, trong chức vụ Bộ trưởng bộ Tín Lý và cuối cùng là trong cương vị giáo hoàng, nhất là qua sự triệu tập Năm Chức Thánh, 2009-2010.
 
(Giuse Nguyễn Tùng Lâm, phanxico.vn 14.06.2016)