Clock-Time

Ngày thứ hai của cuộc họp giữa Đức Thánh Cha và các Hồng Y: Người giáo dân ở trung tâm

Ngày thứ hai của cuộc họp bàn về Tông hiến Praedicate Evangelium diễn ra vào ngày 30/8/2022. Việc đào tạo nhân sự, linh đạo của Giáo triều và vấn đề về người giáo dân và vai trò có thể có của họ đứng đầu một số Bộ : đó là những chủ đề được đề cập đến trong ngày họp thứ hai này.

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Ngày thứ hai của cuộc họp giữa Đức Thánh Cha và các Hồng Y: Người giáo dân ở trung tâm

Ngày thứ hai của cuộc họp bàn về Tông hiến Praedicate Evangelium diễn ra vào ngày 30/8/2022. Việc đào tạo nhân sự, linh đạo của Giáo triều và vấn đề về người giáo dân và vai trò có thể có của họ đứng đầu một số Bộ : đó là những chủ đề được đề cập đến trong ngày họp thứ hai này.

Cuộc họp kín này sẽ kết thúc với thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ tế lúc 17g30 ở Vương cung thánh đường thánh Phêrô.

Vị trí của người giáo dân trong việc quản trị của Giáo hội

Đây là một trong những chủ đề quan trọng của Tông hiến Praedicate Evangelium. Điểm 10 của tài liệu – được công bố vào ngày 19/3/2022 và có hiệu lực vào ngày 5/6/2022 – quy định rằng :  "Mọi Kitô hữu, nhờ phép Rửa của mình, đều là một môn đệ truyền giáo trong chừng mực họ đã gặp được tình yêu của Thiên Chúa trong Chúa Kitô Giêsu. Điều đó không thể bị bỏ qua trong việc cập nhật Giáo triều, mà do đó cuộc cải cách phải bao gồm sự tham gia của các giáo dân, cả trong các vai trò quản trị và trách nhiệm".

Vấn đề này đã từng được đề cập lần đầu tiên trong cuộc họp báo giới thiệu Tông hiến Praedicate Evangelium, ngày 21/3/2022. Một số tham luận viên, trong đó có Đức Hồng y Gianfranco Ghirlanda mới được tấn phong, đã nhấn mạnh rằng đã có "những bộ mà thật thích hợp khi có giáo dân đứng đầu". Chẳng hạn như Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống mà, theo ngài, bao gồm các lĩnh vực mà người giáo dân "sống" và trong đó "họ có kinh nghiệm".

Trong trường hợp các tòa án, "Tông hiến không bãi bỏ quy tắc của giáo luật vốn quy định rằng trong những vấn đề liên quan đến các giáo sĩ, thì chính các giáo sĩ là người phán xét. Giáo hội vẫn tồn tại với một phẩm trật. Chúng ta không hủy bỏ chức năng của một linh mục hay của một giám mục, điều đó tùy thuộc vào các hoàn cảnh khác nhau", ngài cho biết. Điểm đặc biệt này, vốn xuất hiện trong quá trình làm việc những ngày vừa qua, sẽ là đối tượng nghiên cứu bổ sung do các Hồng y yêu cầu.

Về phần mình, ĐHY Paolo Lojudice, Tổng Giám mục Siena ở Ý, nhấn mạnh bầu khí tuyệt vời đang ngự trị trong phòng của Thượng hội đồng. Những trao đổi này được sống như là điểm xuất phát : "Thời gian nhất thiết phải dài để thực hiện một cuộc cải cách. Đức Thánh Cha quan tâm đến nó từ đầu, đó là một trong những điểm chính của triều đại giáo hoàng. Tôi tin rằng sớm hay muôn, chúng ta cũng sẽ đi đến một nhận thức là các văn phòng của Giáo triều sẽ được sống như một sứ mạng".

Tý Linh
(theo Vatican News )
Nguồn: Trang Tin Xuân Bích Việt Nam