Clock-Time

Quốc hội Bồ Đào Nha bác bỏ trưng cầu dân ý về dự luật hợp pháp hoá cái chết êm dịu

Hôm 23/10, Quốc hội Bồ Đào Nha đã bác bỏ sáng kiến của “Liên đoàn vì sự sống” nhằm thúc đẩy một cuộc trưng cầu dân ý về việc có hợp pháp hoá cái chết êm dịu (euthanasia) hay không...

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

QUỐC HỘI BỒ ĐÀO NHA BÁC BỎ TRƯNG CẦU DÂN Ý VỀ DỰ LUẬT HỢP PHÁP HOÁ CÁI CHẾT ÊM DỊU

Văn Yên, SJ - Vatican News

Trước đó, ngày 20/2, Quốc hội Bồ Đào Nha đã đưa ra dự luật nhằm hợp pháp hoá cái chết êm dịu. Dự luật được đưa ra bởi nghị sĩ Đảng Xã Hội, Isabel Moreira, sẽ được đệ trình lên Quốc hội. Nếu được thông qua, dự luật sẽ được trình lên Tổng thống của Cộng hoà Bồ Đào Nha. Tổng thống có 3 lựa chọn: ban hành, phủ quyết và trả lại cho Quốc hội để xác nhận biểu quyết, hoặc gởi đến Toà án Hiến Pháp để đưa ra phán quyết về dự luật.
Trước dự luật hợp pháp hoá cái chết êm dịu này, “Liên đoàn vì sự sống” đã thu thập hơn 95 ngàn chữ ký, đề nghị quốc hội làm một cuộc trưng cầu dân ý.

Phản ứng lại việc bác bỏ của Quốc hội về việc trưng cầu dân ý, Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha gọi đây là một quyết định “đáng trách”. Đồng thời, HĐGM nhắc lại rằng, theo Hiến pháp Bồ Đào Nha, “quyền về sự sống con người là bất khả xâm phạm”; do đó, về điểm này, “chúng tôi lấy làm tiếc là Quốc hội không muốn lắng nghe người dân”. Các giám mục khẳng định sẽ tiếp tục “bảo vệ sự sống con người, khuyến khích tìm kiếm những cách thức gần gũi và đồng hành trong việc chăm sóc giảm nhẹ” cho những người bệnh tật và già yếu.

Về phần mình, ĐHY Manuel Clemente, Thượng phụ Lisbon, nhấn mạnh rằng cuộc trưng cầu dân ý sẽ là “cơ hội nền tảng để phản ánh một cách tốt hơn và thanh thản hơn về một vấn đề nghiêm trọng như vậy”. Hợp pháp hoá cái chết êm dịu sẽ đưa ra một thông điệp sai cho toàn xã hội Bồ Đào Nha, bởi vì nó không nhắm đến việc đồng hành với con người trong chính lúc họ cần nhất. Ngài kết luận rằng: “Đây là thời điểm của lương tâm”. (CSR_7805_2020).

Nguồn: Vatican News Tiếng Việt