Clock-Time

Quốc vụ viện Truyền thông công bố Quy chế hoạt động

Ngày thứ Năm 22 tháng Chín 2016, Quốc vụ viện Truyền thông (Secretaria pro Communicatione) đã công bố Quy chế của Viện, Quy chế được Đức Thánh Cha ký phê chuẩn...
TIN GIÁO HỘI

QUỐC VỤ VIỆN TRUYỀN THÔNG

CÔNG BỐ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNGNgày thứ Năm 22 tháng Chín 2016, Quốc vụ viện Truyền thông (Secretaria pro Communicatione) đã công bố Quy chế của Viện, Quy chế được Đức Thánh Cha ký phê chuẩn ngày 09-06-2016.

Quốc vụ viện Truyền thông do Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập ngày 27-06-2015 qua Tự sắc L’attuale contesto comunicativo (Bối cảnh truyền thông hiện nay), với sứ vụ “đáp ứng bối cảnh truyền thông hiện nay, có đặc trưng là sự phát triển các phương tiện truyền thông kỹ thuật số và sự tương tác”. Một bối cảnh như thế đòi hỏi phải “tái cấu trúc”;việc tái cấu trúc này hướng tới việc “hợp nhất” các cơ quan truyền thông của Toà Thánh để “thống nhất quản lý”nhưng vẫn trân trọng những gì đã đạt được trong quá khứ, nhờ đó có thể “đáp ứng những đòi hỏi của sứ mệnh truyền giáo của Giáo hội một cách thích đáng”. Quốc vụ viện Truyền thông sẽ hợp tác với các cơ quan khác của Giáo triều Roma, với Phủ quốc vụ khanh Toà Thánh và cả các tổ chức liên kết với Toà Thánh.

Đức ông Dario Edoardo Viganò, cựu giám đốc của Trung tâm Truyền hình Vatican (CTV), được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Chủ tịch Quốc vụ viện Truyền thông, sẽ “chỉ đạo hoạt động của cơ quan này” với sự trợ giúpcủa một thư ký là Đức ông Lucio Adrian Ruiz, cũng được Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Thư ký có nhiệm vụ nối kết cácPhân viện trong Quốc vụ viện. Có năm Phân viện, đứng đầu mỗi Phân viện là một Giám đốc, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm theo đề nghị của vị Chủ tịch, với nhiệm kỳ năm năm: Phân viện Tổng vụ, Phân viện Biên tập, Phân viện Phòng báo chí Toà Thánh, Phân viện Kỹ thuật và Phân viện Thần học-Mục vụ.

Phân viện Biên tập có trách nhiệm “xác định và điều phối tất cả các đường hướng biên tập thuộc thẩm quyền của Quốc vụ viện, đồng thời phát triển các hình thức truyền thông mới cũng như sử dụng có hiệu quả các phương tiện truyền thông truyền thống trong thế giới kỹ thuật số, có quan tâm đến chiều kích toàn cầu của ngành truyền thông của Toà Thánh”.

Phân viện Phòng báo chí Toà Thánh có nhiệm vụ “ấn hành và truyền tải những thông tin chính thức về Đức Thánh Cha và Toà Thánh”, tiếp nhận và tổ chức các cuộc họp báo, cũng như trả lời các câu hỏi của các nhà báo với tư cách chính thức.
Phân viện Thần học-Mục vụ chủ yếu có nhiệm vụ “xây dựng một viễn tượng thần học về truyền thông”.

Phân viện Kỹ thuật có trách nhiệm quản lý toàn bộ cơ sở và dịch vụ kỹ thuật cần thiết cho hoạt động truyền thông củaQuốc vụ viện Truyền thông, đồng thời phát triển thêm, để đẩy mạnh lĩnh vực truyền thông của Toà Thánh; nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo để bắt kịp đà tiến của kỹ thuật trên thế giới; thiết kế các dịch vụ mới và phát triểnnhững dịch vụ hiện có, đồng thời lưu tâm thích đáng đến khả năng tương thích về kỹ thuật của các phương tiện truyền thông phổ quát của Toà Thánh, liên quan đến các điều kiện khác nhau của sự phát triển của các Giáo hội địa phương;xác định và áp dụng các quy trình theo quy định của Toà Thánh và quốc tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, cũng như những ứng dụng kỹ thuật tốt nhất.

Phân viện Tổng vụ giữ vai trò quản lý hành chính, kiểm soát quản lý cũng như tổ chức nguồn nhân lực và đào tạo nhânsự.

Quy chế của Quốc vụ viện Truyền thông được phê chuẩn áp dụng trong ba năm và có hiệu lực từ ngày 01 tháng Mười2016.