Clock-Time

Sắp tới đây giáo dân có thể đề cử giám mục?

Trong số nhiều chủ đề của lần họp thứ 20 của hội đồng chính hồng y đặc trách cải cách Giáo triều Rôma (C9) có chủ đề: khả năng tham khảo giáo dân và tu sĩ trong việc đề cử các giám mục...
TIN GIÁO HỘI

SẮP TỚI ĐÂY GIÁO DÂN CÓ THỂ ĐỀ CỬ GIÁM MỤC?


Trong số nhiều chủ đề của lần họp thứ 20 của hội đồng chính hồng y đặc trách cải cách Giáo triều Rôma (C9) có chủ đề: khả năng tham khảo giáo dân và tu sĩ trong việc đề cử các giám mục.

Ngày 14 tháng 6-2017, ông Greg Burke, giám đốc Văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, các hồng y đang nghiên cứu việc tham khảo rộng rãi hơn trong việc đề cử các giám mục, nhất là hỏi ý kiến giáo dân và tu sĩ. Cuộc họp chín hồng y được diễn ra ở Vatican từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6-2017. Tuy nhiên ông Greg Burke cũng nhắc lại cho biết, quy trình này cũng đã từng có ở một vài địa phận.

Chủ đề này được đề cập đến một tuần sau khi Đức Phanxicô can thiệp vào vụ đề cử giám mục ở địa phận Ahiara, nước Nigéria, ngài yêu cầu các linh mục phải vâng lời. Các linh mục này đã đón nhận giám mục của họ một cách khinh thường, họ chỉ trích Vatican đã không đề cử một giám mục trong sắc dân đa số của địa phận.

Giải trung tâm hóa một vài quyết định

Các hồng y cũng nghiên cứu đến việc giải trung tâm hóa. Họ nêu lên khả năng có thể chuyển giao một số đặc quyền của hàng Giáo triều qua hội đồng giám mục: như cho phép truyền chức linh mục cho một phó tế độc thân hay góa vợ, hay cho phép phó tế góa vợ được tái hôn lại. Cũng như hội đồng giám mục có thể thị thực các thánh tích.

Ông giám đốc Văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, các giới chức cao cấp tiếp tục trao đổi về vấn đề ở các ban bộ khác nhau. Đầu tiên là Bộ truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc, Bộ Giáo hội Đông phương, Hội đồng Đối thoại Liên tôn, Hội đồng Giáo hoàng về Giải thích Văn bản Giáo Hội, cũng như các Tòa án giáo hoàng như Tòa Án giải Tối cao, Tối cao Pháp viện, Tòa Thượng thẩm.

Ngoài ra, Đức Ông Bộ trưởng bộ Truyền thông Dario Edoardo Vigano đã trình bày tình trạng cải cách truyền thông ở Vatican: về các quản trị và các hoàn thiện kinh tế. Đức Ông cũng đưa ra chi tiết các dự án đang tiến hành, được xác nhận trong bài diễn văn tháng 5 của Đức Phanxicô trước các thành viên của Văn phòng Truyền thông. Tòa Thánh cũng nêu lên việc hội nhập báo Osservatore Romano vào Văn phòng Truyền thông, trước đây báo thuộc Phủ Quốc Vụ Khanh.

Đức Hồng y George Pell thông báo cho Hội đồng C9 biết về công việc của Văn phòng kinh tế liên quan đến việc kiểm soát lại ngân sách đang tiến hành.

Vì lý do sức khỏe, hồng y Sean O’Malley vắng mặt trong kỳ họp này. Lần họp tới của Hội đồng các hồng y sẽ diễn ra vào ngày 12, 13, 14 tháng 9 tới đây.

Nguồn: phanxico.vn