Clock-Time

​Sáu giáo phận Canada được chuyển giao cho thẩm quyền của Bộ Giám mục

Chấp thuận yêu cầu của Hội đồng Giám mục Canada (CCCB)...
Chấp thuận yêu cầu của Hội đồng Giám mục Canada (CCCB), Đức Thánh Cha Phanxicô đãquyết định rằng sáu giáo phận truyền giáo ở khu vực Bắc Canada, cho đến nay vẫn thuộc quyền cai quản của Bộ Loan báo Tin mừng cho các Dân tộc (Bộ Truyền giáo), sẽ chuyển sang thuộc thẩm quyền của Bộ Giám mục và ở dưới quyền tài phán của luật chung của Giáo hội. Việc chuyển giao này bắt đầu từ ngày 25 tháng Giêng 2016, Lễ Thánh PhaolôTông đồ trở lại.

Đó là các giáo phận: Tổng giáo phận Keewatin–Le Pas cùng với hai giáo phận Churchill–Hudson Bay và Moosonee, Tổng giáo phận Grouard–McLennan cùng với hai giáo phận Mackenzie–Fort Smith và Whitehorse.

Đức hồng y Fernando Filoni - Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, và Đức hồng y Marc Ouellet - Bộ trưởng Bộ Giám mục, đã thông báo cho CCCB việc chuyển giao này. Việc chuyển giao được tiến hành sau khi tham khảo sáu giáo phận liên hệvà CCCB. Trước đó Đại hội năm 2015 của CCCB đã đồng ý thành lập một nhóm làm việc của các Giám mục để đẩy nhanh các đề nghị về việc hợp tác mục vụ và tài chính, để tất cả các giáo phận, cả các giáo phận theo nghi lễ Đông phương của Canada có thể đảm nhận thêm trách nhiệm trong việc trợ giúp Giáo hội tại miền Bắc.

Hoan nghênh quyết định của Tòa Thánh, Đức giám mục Douglas Crosby, O.M.I., giám mục giáo phận Hamilton và làChủ tịch của CCCB, nói rằng “với việc chuyển giao các giáo phận còn lại ở miền Bắc cho luật chung của Giáo hội, sáu giám mục của các các giáo phận này, cùng với sự giúp đỡ của tất cả các giám mục và các tín hữu Công giáo Canada, giờ đây có trách nhiệm hoàn toàn về đời sống mục vụ của giáo phận mình”.

Đức giám mục Crosby nói rằng “quyết định ngày hôm nay là kết quả sau gần 25 năm thực hiện kế hoạch của các giáo phận ở miền Bắc, của Hội đồng Giám mục Canada, của các giáo phận ở miền Nam Canada, và của Toà Thánh”.

Trong lời phát biểu, Đức cha Crosby cũng bày tỏ lòng biết ơn của các Giám mục Canada đối với Dân tộc bản địa “đã chia sẻ quà tặng văn hóa và tinh thần của mình cho Giáo hội và cho toàn xã hội Canada, những cộng đồng ấy và nhiều cá nhân trong số các sắc dân bản địa Các Bộ tộc Đầu tiên (First Nations), Metis và Inuit, đang sống chứng tá lòng thương xót, chữa lành và tha thứ được Chúa kêu mời”.

Giáo hội Việt Nam, từ hai giáo phận Tông Toà (giáo phận Đàng Trong và giáo phận Đàng Ngoài) được thiết lập năm 1659, nay đã phát triển thành 26 giáo phận. Hàng Giáo phẩm Việt Nam cũng được thành lập cách nay 56 năm; nhưng tất cả các giáo phận Việt Nam cho đến nay đều thuộc thẩm quyền Bộ Truyền giáo. Năm ngoái, Đức hồng y Bộ trưởng Bộ Truyền giáo Fernando Filoni đã đến thăm Giáo hội Việt Nam từ ngày 19 đến 25 tháng Giêng.
 
Minh Đức