Clock-Time

Số chủng sinh tại Ba Lan tiếp tục giảm

Số chủng sinh tại Ba Lan tiếp tục giảm sút, tuy vẫn chiếm hàng đầu trong số các nước Âu châu...

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

SỐ CHỦNG SINH TẠI BA LAN TIẾP TỤC GIẢM

G. Trần Đức Anh, O.P.

Theo tin của Hội đồng các Giám đốc chủng viện tại Ba Lan, phổ biến ngày 14/10/2020 vừa qua, bắt đầu niên học mới có 438 tân chủng sinh bắt đầu hành trình thụ huấn để làm linh mục, tức là ít hơn 60 thầy so với năm ngoái (2019). Tổng cộng, Giáo hội Công giáo tại Ba Lan hiện có 2.556 đại chủng sinh, so với 7.465 thầy cách đây 16 năm (2004), tức là giảm hơn 4.900 thầy.

Năm nay, có 289 tân chủng sinh của các giáo phận, và 149 tu sinh mới của các dòng tu. Chủng viện giáo phận Tarnow, ở miền nam Ba Lan có số tân chủng sinh đông nhất là 26 thầy. Trong số các dòng nam, tu sinh đông nhất là 25 thầy thuộc dòng Đa Minh.

(KNA 15-10-2020).

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu