Clock-Time

Tân Tổng thống Pháp mời Đức Phanxicô đến Pháp lúc nào thuận tiện cho ngài

Ngày thứ sáu 2 tháng 6, Đức Phanxicô và tân Tổng thống Pháp đã có cuộc hội đàm điện thoại lần đầu tiên kéo dài khoảng mười mấy phút,
TIN GIÁO HỘI

TÂN TỔNG THỐNG PHÁP MỜI ĐỨC PHANXICÔ

ĐẾN PHÁP LÚC NÀO THUẬN TIỆN CHO NGÀI


Ngày thứ sáu 2 tháng 6, Đức Phanxicô và tân Tổng thống Pháp đã có cuộc hội đàm điện thoại lần đầu tiên kéo dài khoảng mười mấy phút, chủ đề cuộc nói chuyện là việc đón nhận người tị nạn và thay đổi khí hậu.

Ngay ngày hôm sau Donald Trump tuyên bố nước Mỹ rút ra khỏi Hiệp ước Paris về khí hậu, lẽ tự nhiên cuộc điện đàm sẽ nói đến vấn đề này. Tổng thống Pháp cám ơn Đức Giáo hoàng về “hành động của ngài trước và trong cuộc họp về khí hậu COP21 và việc ngài vận động để cho hiệp ước Paris được thuận lợi”.  Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, “hai nhà lãnh đạo đã đồng ý để trao đổi về các sáng kiến sẽ có trong những tuần sắp tới về thay đổi khí hậu”.

Đức Phanxicô cũng nhắc lại tầm quan trọng trong việc đón tiếp chu đáo cho người tị nạn, ngài ca ngợi các quan điểm của Tổng thống Emmanuel Macron về vấn đề này. Nhân dịp này, Tổng thống Pháp đã mời Đức Phanxicô đến Pháp bất cứ giờ ngày nào ngài thấy thuận tiện cho ngài.

Nguồn: phanxico.vn