Clock-Time

Tiêu chí bổ nhiệm Giám mục của Đức Thánh Cha Phanxicô

Tiêu chí bổ nhiệm Giám mục của Đức Thánh Cha Phanxicô...
TIN GIÁO HỘI

TIÊU CHÍ BỔ NHIỆM GIÁM MỤC

CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ