Clock-Time

Tín hữu Công giáo ở bắc Hoa Lục bị cấm cản

Hằng trăm tín hữu Công giáo thầm lặng tại miền bắc Trung Quốc bị nhà cầm quyền địa phương cấm cản, không cho tham dự lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời và theo hãng tin Ucan, đây là ví dụ mới nhất về cuộc đàn áp của nhà nước đối với các tín hữu Kitô, viện cớ đại dịch Covid-19...

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

TÍN HỮU CÔNG GIÁO Ở BẮC HOA LỤC BỊ CẤM CẢN


G. Trần Đức Anh, O.P.

Trong bản tin truyền đi hôm 20/8/2020 vừa qua, hãng tin Ucan cho biết mặc dù hầu hết các nơi công cộng, kể cả các rạp xinê, được mở cửa, nhưng các thánh đường còn bị đóng tại nhiều nơi ở Trung Quốc.

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời vốn được các tín hữu Công giáo Trung Hoa cử hành như lễ trọng bó buộc, nhưng năm nay phần lớn các thánh đường Công giáo của các cộng đoàn hầm trú ở tỉnh Thẩm Dương (Shenyang), Liêu Ninh (Liaoning) ở miền bắc Trung Quốc bị đóng cửa. Nhà nước lấy cớ là để tránh các cuộc tụ họp đông đảo làm lan lây coronavirus. Có một ít thánh đường được mở cửa, nhưng công an gia tăng kiểm soát để hạn chế số tín hữu đến dự lễ.

Dầu vậy, các linh mục hầm trú đã cử hành thánh lễ trong các nhóm nhỏ tại tư gia, giúp các tín hữu tham dự lễ buộc. Bà Têrêsa Giả (Jia) cho biết, mẹ của bà đã dự lễ tối ngày 14/8 tại nhà của một giáo dân. Linh mục cử hành thánh lễ tại nhiều nơi, mỗi nơi khoảng mười người. Tình trạng tại tỉnh Thẩm Dương khá hơn, vì không có xung đột giữa Giáo hội hầm trú và Giáo hội công khai.

Hãng Ucan cũng trích thuật lời kể của ông Gioan Lý, một tín hữu hầm trú ở tỉnh An Huy, miền bắc Hoa Lục, cho biết nhà nước đóng cửa nhiều nhà thờ Công giáo hầm trú, viện cớ là để tránh đại dịch, nhưng vẫn cho các thánh đường công khai được cử hành thánh lễ. Vì thế, ông phải đi dự lễ tại các nhà thờ ấy.

Ông Giacôbê Trương, Chủ tịch Hội đồng giáo xứ ở tỉnh Hà Bắc, cho biết xứ đạo của ông có khoảng từ 300 đến 400 tín hữu Công giáo dự lễ, và khoảng 3.000 tín hữu dự lễ vào các lễ trọng, trong thời kỳ bình thường. Nhưng đại lễ Đức Mẹ 15/8 vừa qua, chính quyền chỉ có 50 người dự lễ. Vì thế, nhiều linh mục thay phiên nhau cử hành bảy thánh lễ cho đến chiều. Tuy vậy, nhiều tín hữu vẫn không thể dự lễ.

Nguồn: vietnamese.rvasia.org