Clock-Time

Tòa Thánh kêu gọi tăng cường cộng tác chống khủng bố

Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi tăng cường cộng tác giữa cơ quan Liên Hiệp Quốc và chính quyền các nước và cấp hạ tầng ở các địa phương trong cuộc chiến chống khủng bố...

NEW YORK - Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi tăng cường cộng tác giữa cơ quan Liên Hiệp Quốc và chính quyền các nước và cấp hạ tầng ở các địa phương trong cuộc chiến chống khủng bố.

Đức Tổng Giám mục Bernardito Auza, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh ở Liên Hiệp Quốc New York, đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 29-6-2018 tại Hội nghị cấp cao về chống khủng bố, khóa họp thứ 4 về sự tăng cường vai trò và khả năng của Liên Hiệp Quốc trong việc hỗ trợ các quốc gia thành viên thi hành chiến lược chung của Liên Hiệp Quốc chống nạn khủng bố.

Đức Tổng Giám mục Auza đề cao tầm quan trọng của sự cộng tác trong lãnh vực này, nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng: “Điều hết sức quan trọng là phải tuân hành luật pháp, các hiệp ước về nhân quyền và công pháp quốc tế về nhân đạo, để ngăn ngừa những kẻ khủng bố coi những vụ lạm dụng nhân quyền như cái cớ để biện minh cho những hành động đáng kinh tởm của họ. Mọi chiến thuật chống khủng bố để xảy ra những vụ lạm dụng nhân quyền thì luôn có những phản ứng tiêu cực, vì lạm dụng nhân quyền sẽ gia tăng sự ủng hộ của dân địa phương dành cho khủng bố”.

Đức Tổng Giám mục Auza cũng nói rằng: “Cùng với các phương tiện và tài nguyên ở địa phương nhằm ngăn ngừa các cá nhân hoặc nhóm trở thành cực đoan và biến thành kẻ khủng bố, mỗi chiến lược chống khủng bố cũng phải có sự can dự của xã hội dân sự để giải quyết những vấn đề của các cộng đồng dễ gặp nguy cơ tạo nên sự cực đoan và sự tuyển mộ những thành phần có thể trở thành khủng bố”. (Rei 30-6-2018)

Nguồn: hdgmvietnam.com
Theo: Đài Vatican