Clock-Time

Trực tiếp Đàng Thánh Giá với Đức Thánh Cha tại thềm đền thờ Thánh Phêrô

TRỰC TIẾP

ĐÀNG THÁNH GIÁ VỚI ĐỨC THÁNH CHA
TẠI THỀM ĐỀN THỜ THÁNH PHÊRÔ

 

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đi Đàng Thánh Giá tại thềm đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 21 giờ Thứ Sáu ngày 10-04 giờ Roma (tức 02 giờ thứ Bảy ngày 11-04 giờ Việt Nam). Vatican News sẽ truyền hình trực tiếp với thuyết minh Tiếng Việt.


Nguồn: Vatican News Tiếng Việt