Clock-Time

Uỷ ban giáo hoàng về Kinh Thánh họp Đại hội toàn thể vào đầu tháng Tư 2016

Từ ngày 04 đến ngày 08 tháng Tư sắp tới, Ủy ban Giáo hoàng về Kinh Thánh sẽ họp Đại hội toàn thể thường niên tại Nhà khách Santa Marta...
Từ ngày 04 đến ngày 08 tháng Tư sắp tới, Ủy ban Giáo hoàng về Kinh Thánh sẽ họp Đại hội toàn thể thường niên tại Nhà khách Santa Marta, dưới sự chủ tọa của Đức hồng y Gerhard Ludwig Müller, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và sự hướng dẫn của cha Pietro Bovati, S.J., Tổng thư ký Ủy ban từ tháng Mười Hai 2014.
 
Sau khi phát hành tài liệu “Linh hứng và chân lý của Kinh Thánh. Lời đến từ Thiên Chúa và nói về Thiên Chúa để cứu độ thế giới” do nhà xuất bản Vatican xuất bản vào năm 2014, Ủy ban đã đào sâu suy tư về các chủ đề liên quan đến nhân học Kinh Thánh, bắt đầu từ năm ngoái.
 
Mục tiêu là để đóng góp tích cực vào việc suy tư không chỉ liên quan đến đức tin và căn tính của các tín hữu, nhưng còn liên quan đến con người trong bản tính của nó, đang bị cám dỗ chối bỏ mọi lề luật luân lý nhân danh một quan niệm sai lầm về tự do và chân lý, trong não trạng đang phổ biến hiện nay.
 
 
 
Minh Đức (Vatican Radio)
Nguồn: hdgmvietnam.org