Clock-Time

Video Ý Cầu Nguyện Tháng 2 của Đức Giáo Hoàng: Nạn Buôn Người

Dù chúng ta có cố tình làm ngơ đi, thì tình trạng nô lệ không phải là vấn đề của những thế hệ trước. Đối mặt với thực tại bi thảm này, không ai có thể rửa tay trốn tránh trách nhiệm, nếu trốn tránh, một cách nào đó, đã đã đồng loã với tội ác chống lại nhân loại.....

Nguồn: dongten.net