Clock-Time

[Video]Phóng sự đặc biệt lễ kính hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô và làm phép các dây Pallium tại Vatican

Phóng sự đặc biệt lễ kính hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô và làm phép các dây Pallium tại Vatican...
TIN GIÁO HỘI

PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT

LỄ KÍNH HAI THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ

VÀ LÀM PHÉP CÁC DÂY PALLIUM TẠI VATICAN