Clock-Time

Ý Cầu Nguyện Chung Tháng 11-2018

Ý truyền giáo: Cầu cho việc phục vụ hoà bình. Xin cho ngôn ngữ của tình yêu và đối thoại luôn vượt trội ngôn ngữ của xung đột, mâu thuẫn...

Ý CẦU NGUYỆN CHUNG THÁNG 11-2018

CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ


Ý truyền giáo: Cầu cho việc phục vụ hoà bình

Xin cho ngôn ngữ của tình yêu và đối thoại luôn vượt trội ngôn ngữ của xung đột, mâu thuẫn.

— ∞  +  ∞ —

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Hoàng Tử của Hoà bình, trong một thế giới bị xâu xé bởi chiến tranh và bạo lực, con thường thấy bản thân mình mất đi và thiếu nhạy cảm trước thực trạng đau thương của rất nhiều anh chị em. Xin Chúa chạm vào tim con, để con trở nên người xây dựng hoà bình và đối thoại, bắt đầu từ những người con cần tha thứ và những ai con cần xin sự tha thứ.

Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến với con tim của những ai gây nên chiến tranh, để họ được Chúa đánh động, hầu biết đối thoại và hiểu được rằng bạo lực không thể giải quyết được vấn đề mà chỉ gây thêm nhiều đau khổ hơn.

Xin ban cho con bình an của Ngài luôn mãi, để con có thể đem bình an ấy đến cho những anh chị em xung quanh con.

— ∞  +  ∞ —

Hướng dẫn thực hành:

Phản tỉnh:

Trong lòng bạn, những ai, biến cố nào cần sự hoà giải? Bằng cử chỉ và lời nói cụ thể, hãy tha thứ cho những người đã làm tổn thương bạn.

Vun trồng sự đối thoại, hoà giải và thấu hiểu lẫn nhau trong các trạng huống gây ra xung đột và đổ vỡ nơi cộng đoàn của mình. Xây dựng những cầu nối và cổ võ hoà bình.

Tổ chức giờ cầu nguyện trong cộng đoàn để giúp mọi người từ bỏ thói thờ ơ lạnh nhạt và biết đồng cảm với những thực trạng của chiến tranh, mâu thuẫn và bạo lực mà thế giới đang phải đối mặt ngày nay.