Clock-Time

Cáo phó của Toà Tổng Giám Mục Huế: Cố Linh mục Gioan Baotixita Etcharren

Toà Tổng Giám Mục Huế đau buồn báo tin: Linh Mục Gioan Baotixita Etcharren - Nguyên Bề Trên Tổng Quyền Hội Thừa Sai Paris đã qua đời lúc 09 giờ 15 thứ Ba, ngày 21 tháng 09 năm 2021. Tại Đại Chủng Viện Huế. Hưởng thọ 89 tuổi, 63 năm Linh mục.

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

CÁO PHÓ CỦA TOÀ TỔNG GIÁM MỤC HUẾ:
CỐ LINH MỤC GIOAN BAOTIXITA ETCHARREN

Nghi thức Nhập Quan Cố Linh Mục Jean-Baptiste Etcharren tại ĐCV Huế

Nguồn: tonggiaophanhue.org (21.9.2021)