Clock-Time

Cáo Phó: Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống vừa được Chúa gọi về

TRONG NIỀM TIN YÊU VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH GIÁO PHẬN PHAN THIẾT TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO: ĐỨC CHA GIUSE VŨ DUY THỐNG, Giám Mục Chính toà Giáo phận Phan thiết, đã được về cùng Chúa lúc 8g00...
TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM 
 TIỂU SỬ ĐỨC GIÁM MỤC GP PHAN THIẾT

ĐỨC GIÁM MỤC GIUSE VŨ DUY THỐNG
 
Khẩu hiệu: «Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng tôi» (2Cr 5,14)

- 02-07-1952: Sinh tại Cao Mộc, Thái Bình.
 
- 26-10-1985: Thụ phong Linh mục, do Ðức TGM Phaolô Nguyễn văn Bình.
 
- 1985-1992: Phụ tá xứ Tân Mỹ, Hóc Môn.
 
- 1987-1992: Ðặc trách xứ Bạch Ðằng, Hóc Môn.
 
- 1992-1993: Phụ khảo tại Ðại Chủng Viện Thánh Giuse, Sàigòn.
 
- 1993-1998: Du học tại Paris. Thạc sĩ Thần học.
 
- 1998-2001: Giáo sư ÐCV Thánh Giuse, Sàigòn.
 
- 14-07-2001: Tòa thánh bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo PhậnSàigòn, hiệu tòa Tortiboli.
 
- 17-08-2001: Lễ tấn phong tại Nhà thờ Ðức Bà Sài gòn.
 
                       Chủ phong: ĐTGM. Phạm Minh Mẫn; phụ phong: ĐGM. Bùi Tuần và ĐGM. Ngô Quang Kiệt. 
 
- 25-07-2009 : Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa GP Phan Thiết.
 
- 03-09-2009: Thánh lễ nhậm chức Giám mục Chính toà Phan Thiết của Đức cha Giuse Vũ Duy Thống được cử hành vào lúc 9:00 tại Nhà thờ Chính toà Phan Thiết.

- 01.03.2017: Đức cha Giuse Vũ Duy Thống được Chúa gọi về lúc 8 giờ sáng nay 1.3.2017. Hưởng thọ 65 tuổi

Nguồn: http://gpphanthiet.com