Clock-Time

Cáo phó: Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang - Nguyên Giám mục Giáo phận Thái Bình

Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang - Nguyên Giám mục Giáo phận Thái Bình đã được Chúa gọi về lúc 19h, thứ năm, ngày 05/10/2017...

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

CÁO PHÓ

ĐỨC CHA PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN SANG

ĐÃ ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ

Nguồn: hdgmvietnam.org