Clock-Time

Cáo Phó: Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách, vừa qua đời lúc 7g00, ngày 6 tháng 3 năm 2017 tại Tòa Giám Mục Nha Trang

Đức ông Phêrô Nguyễn Quang Sách, đã được về cùng Chúa, hưởng thọ 94 tuổi, 64 năm Linh mục...
CÁO PHÓ

TRONG NIỀM TIN YÊU VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH
 
GIÁO PHẬN NHA TRANG TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO

ĐỨC ÔNG PHÊRÔ NGUYỄN QUANG SÁCH,

 
 
 
 ​đã được về cùng Chúa, 

lúc 7g00, thứ Hai ngày 6 tháng 3 năm 2017

tại Tòa Giám Mục Nha Trang

Hưởng thọ 94 tuổi, 64 năm Linh mục
 
Thánh lễ an táng vào lúc 9g00 sáng thứ Năm, ngày 9 tháng 3 năm 2017

Tại  Nhà Thờ Chánh Tòa Nha Trang

Do Đức TGM Phaolô Bùi Văn  Đọc, chủ tế

An nghỉ tại nghĩa trang Linh Mục Giáo phận

 
Chương trình kính viếng:
 
THỨ HAI, NGÀY 6/3/2017
 
10g: Nhập liệm và phát tang

15g: Giáo hạt Diên Khánh đảm trách thánh lễ

17g00: Cựu chủng sinh tiểu chủng viện Sao Biển đảm trách thánh lễ
 
THỨ BA, NGÀY 7/3/2017
 
9g: Thánh lễ: giáo hạt Cam Lâm, Cam Ranh

10g30: Thánh lễ: Giáo xứ Cây Vông phụ trách 

15g: Thánh lễ: giáo hạt Nha Trang
 
THỨ TƯ, NGÀY 8/3/2017

9g: Thánh lễ: giáo hạt Vạn Ninh và Ninh Sơn

15g: Thánh lễ: giáo hạt Phan Rang, Ninh Phước và Ninh Hải

17g00: Thánh lễ: cựu chủng sinh tiểu chủng viện Sao Biển
 
THỨ NĂM, NGÀY 9/3/2017
 
5g: Thánh lễ: tại Tòa Giám Mục, sau thánh lễ nghi thức nhập quan và di quan lên nhà thờ Chánh Tòa

9g: Thánh lễ an táng tại nhà thờ Chánh Tòa do Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Saigon chủ tế; an nghỉ tại Nghĩa Trang Linh mục Giáo phận
 
Tiểu sử Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách 
 
-         Sinh tại Diên Sơn – Diên Khánh – Khánh Hòa ngày 3/9/1923

-         Thuộc Giáo xứ Cây Vong, Giáo hạt Diên Khánh, Giáo phận Nha Trang

-         Tu học tại tiểu chủng viện Làng Sông –Qui Nhơn: 1934 – 1942

-         Tu học triết học và thần học tại Đại Chủng Viện Qui Nhơn: 1942 – 1950

-        Thụ phong Linh mục tại nhà thờ Hà Dừa ngày 3/8/1953 do Đức giám mục Marcel Piquet, Giám mục đại diện Tông  Tòa Qui Nhơn.
 
Đã thi hành các nhiệm vụ:
 
·        Phó xứ nhà thờ Đà Nẵng: 8/1953 – 9/ 1953

·        Phó xứ nhà thờ Hộ Diêm: 9/1953 – 1955

·        Chánh xứ giáo xứ La Nang – Quảng Nam: 1955 – 1956

·        Chánh xứ giáo xứ An Sơn – Quảng Nam: 1956 – 1957

·        Giáo sư tại Tiểu chủng viện Sao Biển Nha Trang: 1957 – 1964

·        Chánh xứ giáo xứ Ninh Hòa và Gò Muồng: 1964 - 1967

·        Giám đốc Tiểu chủng viện Sao Biển Nha Trang: 1967 – 1972

·        Chánh xứ giáo xứ Gò Muồng: 1972

·        Chánh xứ giáo xứ Hà Dừa: 1973 – 1979

·        Chánh xứ giáo xứ Chánh Tòa – Nha Trang: 1979 – 2001

         Hạt trưởng Nha Trang và Tổng đại diện Giáo phận Nha Trang: 1979 – 2001

·        Được Tòa Thánh ban tước Đức Ông ( Monseigneur ) ngày 22/09/2001

·        Hưu dưỡng tại Nhà Nghỉ Dưỡng Giáo Phận: 2001 - 2017

         An nghỉ trong Chúa lúc 7g00, ngày 6/3/2017, tại Tòa Giám Mục Nha Trang

Nguồn: giaophannhatrang.org