Clock-Time

Cáo phó: Tác giả bài thánh ca "Giuse trong xóm nhỏ" qua đời

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn và Phục Sinh, Trụ Sở Phát Diệm An Dưỡng Viên cùng Huyết tộc, Linh tông chúng con xin kính báo: Cha cố Gioan Phạm Đình Nhu được Chúa gọi về lúc 05h45, Thứ Hai, ngày 13.03.2017...