Clock-Time

Chúa Nhật Lễ Lá: Tổng Hợp Giờ Lễ Của Các Giáo Phận

 
CHÚA NHẬT LỄ LÁ

TỔNG HỢP GIỜ LỄ CỦA CÁC GIÁO PHẬN

Thứ 7:
      17h00
            Giáo Phận Bà Rịa: https://www.youtube.com/channel/UCVghYtE1Qwv0mxMWvmR8Z2w

      17h30
            Giáo Phận Đà Lạt: https://www.youtube.com/channel/UCIOdFnLichFisVftMHtMEvQ
            Giáo Phận Quy Nhơn: https://www.youtube.com/channel/UCz9W-QblL3Pmx5pm_V__b5w

      18h00
            Giáo Phận Bùi Chu: https://www.youtube.com/channel/UCQhcezi0njbfR5HZtRiXbtQ

      19h00
            Giáo Phận Bà Rịa: https://www.youtube.com/channel/UCVghYtE1Qwv0mxMWvmR8Z2w
 
      19h30:
            Giáo Phận Phát Diệm: https://www.youtube.com/channel/UC6uBmGbiwq2pcY9d0ziUV_Q
            Giáo Phận Thái Bình: https://www.youtube.com/channel/UCIijYSUIv9vpF1dcFJeiPwQ

Chúa Nhật
      
      05h00:
            Giáo Phận Bùi Chu: https://www.youtube.com/channel/UCQhcezi0njbfR5HZtRiXbtQ
            Giáo Phận Cần Thơ: https://www.youtube.com/channel/UCUtN9rPOxVzQBkaTJa1d2NQ
            Giáo Phận Long Xuyên: https://www.youtube.com/channel/UC9vCVKplUk2GOhU2vUbBdwA
            Giáo Phận Nha Trang: https://www.youtube.com/channel/UC3-MNZYK4FZ2KHGVo593FfA
            Giáo Phận Phú Cường: https://www.youtube.com/channel/UCXRaoVFcLvhmTbbSzwAzgAQ
            Giáo Phận Thanh Hoá: https://www.youtube.com/channel/UC-B8RmqGT7mvescjqaOllLg
 
      05h30
            Giáo Phận Mỹ Tho: https://www.youtube.com/channel/UCIFyZjZUwYxHoZTy8uIO7aA
            Giáo Phận Phát Diệm: https://www.youtube.com/channel/UC6uBmGbiwq2pcY9d0ziUV_Q
            Tổng Giáo Phận Sài Gòn: https://www.youtube.com/channel/UCtoQh7mQikZsztA1OQRSFvw
      06h00
            Giáo Phận Xuân Lộc: https://www.youtube.com/channel/UCCiyqxr__OFBIbcZ1ZP9ayQ
      06h30
            Giáo Phận Hải Phòng: https://www.youtube.com/channel/UCkdw5hcV9_kN35i5Gayem-w
 
      07h00
            Giáo Phận Quy Nhơn: https://www.youtube.com/channel/UCz9W-QblL3Pmx5pm_V__b5w
            Giáo Phận Vinh: https://www.youtube.com/channel/UC9eYib-oy6lrDl-Ra6HLQmg
            Giáo Phận Xuân Lộc: https://www.youtube.com/channel/UCCiyqxr__OFBIbcZ1ZP9ayQ
            Giáo Phận Cần Thơ: https://www.youtube.com/channel/UCUtN9rPOxVzQBkaTJa1d2NQ
            Giáo Phận Đà Nẵng: https://www.youtube.com/channel/UCl2S1keGlkbhxTq_zhAqlIw
            Tổng Giáo Phận Hà Nội: https://www.youtube.com/channel/UCGyTVQ6ufNhSkeh7YKaaRpA

      08h00:
            Giáo Phận Vĩnh Long: https://www.youtube.com/channel/UC4EdQK8F58P--495xpyFYfA
            Giáo Phận Kon Tum: https://www.youtube.com/channel/UCrElveLZ_Xplz14m1f8Bm3Q

      10h00
            Giáo Phận Kon Tum: https://www.youtube.com/channel/UCrElveLZ_Xplz14m1f8Bm3Q

      17h00:
            Giáo Phận Bà Rịa: https://www.youtube.com/channel/UCVghYtE1Qwv0mxMWvmR8Z2w
            Giáo Phận Cần Thơ: https://www.youtube.com/channel/UCUtN9rPOxVzQBkaTJa1d2NQ

      17h30:
            Giáo Phận Kon Tum: https://www.youtube.com/channel/UCrElveLZ_Xplz14m1f8Bm3Q
            Giáo Phận Quy Nhơn: https://www.youtube.com/channel/UCz9W-QblL3Pmx5pm_V__b5w
            Giáo Phận Thái Bình: https://www.youtube.com/channel/UCtoQh7mQikZsztA1OQRSFvw
            Giáo Phận Xuân Lộc: https://www.youtube.com/channel/UCCiyqxr__OFBIbcZ1ZP9ayQ

      18h00:
            Giáo Phận Bùi Chu: https://www.youtube.com/channel/UCQhcezi0njbfR5HZtRiXbtQ
            Tổng Giáo Phận Hà Nội: https://www.youtube.com/channel/UCGyTVQ6ufNhSkeh7YKaaRpA
            Giáo Phận Hải Phòng: https://www.youtube.com/channel/UCkdw5hcV9_kN35i5Gayem-w
 
      19h00:
            Giáo Phận Bà Rịa: https://www.youtube.com/channel/UCVghYtE1Qwv0mxMWvmR8Z2w
            Giáo Phận Cần Thơ: https://www.youtube.com/channel/UCUtN9rPOxVzQBkaTJa1d2NQ
      19h15:
            Giáo Phận Xuân Lộc: https://www.youtube.com/channel/UCCiyqxr__OFBIbcZ1ZP9ayQ
 

      19h30:
            Giáo Phận Hưng Hoá: https://www.youtube.com/channel/UClrD9tLrkrVGTGrrcw5Volw
            Giáo Phận Phát Diệm: https://www.youtube.com/channel/UC6uBmGbiwq2pcY9d0ziUV_Q
            Giáo Phận Vinh: https://www.youtube.com/channel/UC9eYib-oy6lrDl-Ra6HLQmg