Clock-Time

Chương trình lễ giỗ cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp 2017

Chương trình lễ giỗ cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp ngày 11 & 12/3 năm 2017(tại Gx. Cồn phước)...
TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH LỄ GIỖ

CHA PHANXICÔXAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP

NGÀY 11 - 12/03/2017(TẠI GX. CỒN PHƯỚC)
 
 THỨ BẢY 11/3/2017

–        19g30: DIỄN NGUYỆN
 
–        20g30: THÁNH LỄ
 
CHÚA NHẬT 12/3/2017
 
–        07g30: GIẢI TỘI
 
–        08g00: ĐÓN TIẾP ĐỨC CHA, QUÝ CHA, QUÝ TU SĨ NAM NỮ, QUÝ KHÁCH
 
–        9g00: THÁNH LỄ
 
_        10g00: TIỆC HIỆP THÔNG

 Nguồn: gplongxuyen.org