Clock-Time

​Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIV: Huấn từ của Đức TGM Leopoldo Girelli Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam

Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIV tại Gp. Vinh (16-17/11/2016): Huấn từ của Đức TGM Leopoldo Girelli - Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam...
 
Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIV tại Gp. Vinh (16-17/11/2016): Huấn từ của Đức TGM Leopoldo Girelli - Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam trong Thánh lễ Bế mạc Đại hội

 

Nguồn: giaophanvinh.net