Clock-Time

DANH SÁCH GIỜ LỄ ONLINE CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Thông tin giờ lễ các kênh phát hình trực tiếp chính thức của các Giáo phận Việt Nam.
Danh sách được sắp xếp theo giờ lễ.
Chúc quý vị có buổi cầu nguyện sốt sắng và xem lễ được nhiều ơn thiêng liêng.

GIỜ LỄ TRỰC TUYẾN TẠI CÁC GIÁO PHẬN VIỆT NAM

* Danh sách các giờ lễ được sắp xếp theo các giờ

STT GIỜ LỄ GIÁO PHẬN XEM LỄ
Chiều Thứ Bảy
1 17 giờ 00: Giáo phận Bà Rịa Click Xem Lễ
2 17 giờ 30: Tổng Giáo phận Sài Gòn Click Xem Lễ
3 18 giờ 00: Giáo phận Hải Phòng Click Xem Lễ
4 19 giờ 00: Giáo phận Bà Rịa Click Xem Lễ
Ngày Chúa Nhật
5 5 giờ 00 Giáo phận Cần Thơ Click Xem Lễ
6 Giáo phận Phú Cường Click Xem Lễ
7 5 giờ 30 Giáo phận Mỹ Tho Click Xem Lễ
8 Tổng Giáo phận Sài Gòn Click Xem Lễ
9 Giáo phận Xuân Lộc Click Xem Lễ
10 6 giờ 30: Giáo phận Hải Phòng Click Xem Lễ
11 7 giờ 00: Giáo phận Cần Thơ Click Xem Lễ
12 Toà Tổng Giám Mục Hà Nội Click Xem Lễ
13 8 giờ 00 Giáo phận Phú Cường Click Xem Lễ
14 15 giờ 00 Giáo phận Đà Nẵng Click Xem Lễ
15 17 giờ 00 Giáo phận Cần Thơ Click Xem Lễ
16 Giáo phận Buôn Mê Click Xem Lễ
17 Giáo phận Cần Thơ Click Xem Lễ
18 17 giờ 30 Giáo phận Phú Cường Click Xem Lễ
19 Tổng Giáo phận Sài Gòn Click Xem Lễ
20 19 giờ 15 Giáo phận Xuân Lộc Click Xem Lễ