Clock-Time

DANH SÁCH GIỜ LỄ ONLINE CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

DANH SÁCH GIỜ LỄ ONLINE CHÚA NHẬT V MÙA CHAY
(29/03/2020)

thanh-le-online

 

Chiều thứ Bảy:
17 giờ 00:

   * Giáo phận Bà Rịa: https://www.youtube.com/channel/UCVghYtE1Qwv0mxMWvmR8Z2w
17 giờ 30:

   * Tổng Giáo phận Sài Gòn: https://www.youtube.com/user/tonggiaophansaigon
18 giờ 00:

   * Giáo phận Hải Phòng: https://www.youtube.com/channel/UCkdw5hcV9_kN35i5Gayem-w
19 giờ 00:

  * Giáo phận Bà Rịa: https://www.youtube.com/channel/UCVghYtE1Qwv0mxMWvmR8Z2w

Chúa Nhật
5 giờ 00:
  * Giáo phận Cần Thơ: https://www.youtube.com/channel/UCUtN9rPOxVzQBkaTJa1d2NQ
  * Giáo phận Phú Cường: https://www.youtube.com/channel/UCXRaoVFcLvhmTbbSzwAzgAQ
5 giờ 30:
  * Giáo phận Mỹ Tho: https://www.youtube.com/watch?v=iLuX9Tt2aw0
  * Tổng Giáo phận Sài Gòn: https://www.youtube.com/user/tonggiaophansaigon
  * Giáo phận Xuân Lộc: https://www.youtube.com/channel/UCCiyqxr__OFBIbcZ1ZP9ayQ
6 giờ 30:
  * Giáo phận Hải Phòng: https://www.youtube.com/channel/UCkdw5hcV9_kN35i5Gayem-w
  7 giờ 00:
  * Giáo phận Cần Thơ: https://www.youtube.com/channel/UCUtN9rPOxVzQBkaTJa1d2NQ
  * Toà Tổng Giám Mục Hà Nội: https://www.youtube.com/channel/UCGyTVQ6ufNhSkeh7YKaaRpA
15 giờ 00:
  * Giáo phận Đà Nẵng: https://www.youtube.com/channel/UC3n7Zg0b_aRH9wdHuPaxutg
17 giờ 00:
  * Giáo phận Cần Thơ: https://www.youtube.com/channel/UCUtN9rPOxVzQBkaTJa1d2NQ   
  * Giáo phận Buôn Mê: https://www.youtube.com/channel/UCZpuKX0EuR3UgxYTJJf1_UQ
  * Giáo phận Cần Thơ: https://www.youtube.com/channel/UCUtN9rPOxVzQBkaTJa1d2NQ
17 giờ 30:
  * Giáo phận Phú Cường: https://www.youtube.com/channel/UCXRaoVFcLvhmTbbSzwAzgAQ
  * Tổng Giáo phận Sài Gòn: https://www.youtube.com/user/tonggiaophansaigon
19 giờ 15:
  * Giáo phận Xuân Lộc: https://www.youtube.com/channel/UCCiyqxr__OFBIbcZ1ZP9ayQ