Clock-Time

Đêm Thánh ca năm Gia Đình và mừng Kim khánh Linh mục Nhạc sĩ Phêrô Kim Long

Đêm Thánh ca năm Gia Đình và mừng Kim khánh Linh mục Nhạc sĩ Phêrô Kim Long