Clock-Time

Diễn văn công bố Triệu tập Công nghị TGP Hà Nội

Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên đã long trọng đọc diễn văn công bố triệu tập công nghị TGP Hà Nội trong Thánh lễ trọng thể tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, thứ Tư ngày 24/11/2021.

Tin Giáo Hội Việt Nam
Diễn văn công bố Triệu tập Công nghị TGP Hà Nội

Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên đã long trọng đọc diễn văn công bố triệu tập công nghị TGP Hà Nội trong Thánh lễ trọng thể tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, thứ Tư ngày 24/11/2021.

Nguồn: Trang Tin TGP Hà Nội