Clock-Time

Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long: Tái cơ cấu giáo xứ để loan báo Tin Mừng

Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long - Chủ tịch Ủy ban Loan Báo Tin Mừng trả lời phỏng vấn nhân dịp Hội Nghị Thường Niên 2020 tại Trung tâm Mục vụ - Tổng Giáo phận Sài Gòn...

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

ĐỨC CHA ANPHONG NGUYỄN HỮU LONG: TÁI CƠ CẤU GIÁO XỨ ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG