Clock-Time

Đức Cha Đaminh gửi thư báo tin và tâm tình của Ngài

Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh gửi thư báo tin về việc Đức Thánh Cha Phanxicô chấp nhận đơn xin nghỉ hưu và tâm tình của Ngài