Clock-Time

Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo: Tân Giám mục chính toà GP Xuân Lộc

Kế nhiệm Đức cha ĐaMinh Nguyễn Chu Trinh là Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục phó giáo phận Xuân Lộc.
ĐỨC CHA GIUSE ĐINH ĐỨC ĐẠO 
WHĐ (07.05.2016) – Trong thông báo về “Miễn nhiệm và Bổ nhiệm” được phổ biến ngày hôm nay, thứ Bảy 07-05-2016, Phòng Báo chí Toà Thánh công bố: Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận đơn từ nhiệm Giám mục chính toà giáo phận Xuân Lộc của Đức cha ĐaMinh Nguyễn Chu Trinh, theo khoản 401 § 1 của Bộ Giáo Luật*.

Kế nhiệm Đức cha ĐaMinh Nguyễn Chu Trinh là Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục phó giáo phận Xuân Lộc.

Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo là Giám mục chính tòa thứ năm của giáo phận Xuân Lộc kể từ khi giáo phận này được thành lập vào năm 1965.


Nguồn: http://hdgmvietnam.org