Clock-Time

ĐỨC CHA GIUSE ĐỖ MẠNH HÙNG - GIÁM QUẢN TÔNG TÒA Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh

ĐỨC CHA GIUSE ĐỖ MẠNH HÙNG hiện là Giám Mục Phụ Tá Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh làm GIÁM QUẢN TÔNG TÒA Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh “do trống tòa và theo sự xếp đặt của Tòa Thánh”, với tất cả thẩm quyền và năng quyền dành cho các Bản Quyền địa phương tại các địa hạt trực thuộc Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các Dân Tộc.