Clock-Time

Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng Nói Về Khẩu Hiệu Giám Mục

Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng nói về khẩu hiệu giám mục - Ngôi nhà : tượng trưng Giáo hội - Thánh giá : tượng trưng Chúa Kitô - Ngôi nhà và Thánh giá