Clock-Time

Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng: Thư mời gọi cầu nguyện trong Tuần Cửu Nhật Lâm Bích

Hiệp thông với toàn thể Giáo hội hướng về Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, tôi mừng bổn mạng quý Chị Maria và phó dâng mỗi Hội dòng, mỗi Hiệp Hội cho tình thương bao bọc che chở của Mẹ Maria, đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại...

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

ĐỨC CHA GIUSE ĐỖ MẠNH HÙNG: THƯ MỜI GỌI CẦU NGUYỆN
TRONG TUẦN CỬU NHẬT LÂM BÍCH

TOÀ GIÁM MỤC PHAN THIẾT
422 Trần Hưng Đạo
Tp. Phan Thiết, Bình Thuận
(84) 252 381 9560
E.mail: tgm_phanthiet@yahoo.com

 
TGM Phan Thiết, ngày 13 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Quý Chị Tổng Phụ trách và tất cả các chị,
Các Hội Dòng Mến Thánh Giá và các Hiệp Hội Tín Hữu
MTG Việt Nam

Quý Chị và Anh Chị Em thân mến,

Hiệp thông với toàn thể Giáo hội hướng về Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, tôi mừng bổn mạng quý Chị Maria và phó dâng mỗi Hội dòng, mỗi Hiệp Hội cho tình thương bao bọc che chở của Mẹ Maria, đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại.

Như mọi người đã biết, gần hai năm nay, Covid-19 đã gây bao đau thương, tang tóc cho cả thế giới. Hiện nay, tình hình dịch bệnh đang diễn tiến phức tạp tại hầu hết các tỉnh thành ở Việt Nam, nhiều nơi đang phải đối phó từng ngày với biết bao khó khăn, căng thẳng trước tình trạng lây nhiễm của dịch bệnh, trong đó có một số Hội dòng Mến Thánh Giá.

Tin tưởng vào quyền năng và tình thương quan phòng của Thiên Chúa, với tư cách là Giám mục đặc trách hồ sơ phong thánh cho Đức cha Pierre Lambert de la Motte, Đấng Sáng lập Dòng Mến Thánh Giá, tôi mời gọi toàn thể Đại Gia đình Mến Thánh Giá, quý nữ tu cũng như anh chị em thuộc Hiệp hội tín hữu Mến Thánh Giá cùng hiệp thông cầu nguyện trong TUẦN CỬU NHẬT LÂM BÍCH.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức cha Lambert, xin Chúa cho cơn đại dịch mau chấm dứt, và nhất là xin Chúa nâng đỡ, an ủi những ai đang bị nhiễm bệnh cũng như những người thân được giữ vững lòng tin và lòng cậy trông vào Chúa.

 
Thời gian: từ Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15/8/2021,
đến Lễ Thánh Barthôlômêô Tông đồ 24/8/2021.

Hình thức tùy mỗi Hội dòng, mỗi cộng đoàn và mỗi cá nhân.

Nguyện xin Thiên Chúa ân thưởng cho Đức cha Lambert, người tôi tớ kiên trung, mà sớm nhận lời chuyển cầu của ngài.

Qua sự bầu cử của Đức Maria và Thánh Giuse, xin Chúa chúc lành và ban ơn nâng đỡ cho Đại gia đình Mến Thánh Giá chúng ta.

Thân ái và trân trọng kính chào

 
(đã ấn ký)

+Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Giám mục Gp. Phan Thiết