Clock-Time

Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn: “Hãy thể hiện lòng biết ơn”

Tôi thân ái gửi đến quý Cha và Anh chị em Giáo phận Hà Tĩnh ở trong nước cũng như hải ngoại lời chào chúc sức khỏe và bình an trong Chúa Kitô. Tôi hằng cầu nguyện cho Anh chị em được mọi ơn lành phần hồn cũng như phần xác, nhất là biết sống liên đới trong tình yêu thương của Chúa Kitô.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/f/fe/Huy_hi%E1%BB%87u_GM_Nguy%E1%BB%85n_Anh_Tu%E1%BA%A5n.jpg TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam
Website: http://giaophanhatinh.com
Email: vanphongtgm@giaophanhatinh.com
​Phone: (+84) 865 165 167

Số 22/2021/T-TGM
​Hôm qua người miền Nam đã cứu giúp ta,
hôm nay chúng ta hãy thể hiện lòng biết ơn họ.

Văn Hạnh, ngày 13 tháng 7 năm 2021

Quý Cha và Anh chị em thân mến,

Tôi thân ái gửi đến quý Cha và Anh chị em Giáo phận Hà Tĩnh ở trong nước cũng như hải ngoại lời chào chúc sức khỏe và bình an trong Chúa Kitô. Tôi hằng cầu nguyện cho Anh chị em được mọi ơn lành phần hồn cũng như phần xác, nhất là biết sống liên đới trong tình yêu thương của Chúa Kitô.

Trong gần hai năm chống chọi với đại dịch Covid-19, nhất là lũ lụt xẩy ra hàng năm, trong khi phải chịu những thiệt hại nghiêm trọng do dịch bệnh và thiên tai gây ra, người dân Hà Quảng chúng ta đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ quý báu của đồng bào khắp cả nước. Đã đến lúc chúng ta phải bày tỏ lòng biết em bằng những hành động cụ thể, nhất là phải mau mắn hưởng ứng lời kêu gọi khẩn thiết của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam hướng về Sài Gòn và những nơi đang bị dịch bệnh đẩy đến đường cùng.

Tranh thủ khi mùa mưa bão chưa đến, trong tinh thần liên đới lá rách ít đùm lá rách nhiều, tôi kêu gọi Anh chị em kẻ ít người nhiều, tùy điều kiện bản thân và gia đình, hãy đóng góp giúp đỡ đồng bào đang gặp hoạn nạn, cầu nguyện và làm việc lành phúc đức xin Chúa sớm dập tắt dịch bệnh đang từng giây phút giết chết đồng loại của chúng ta. Vì điều kiện cấp bách không thể vận chuyển lương thực và thực phẩm, nên mọi đóng góp của Anh chị em được quy đổi thành tiền, nộp về cho Cha quản xứ và Cha quản xứ sẽ nộp về cho Tòa Giám mục sớm nhất có thể. Tòa Giám mục cùng với Caritas giáo phận sẽ chuyển trực tiếp cho Ban Thư ký của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam để họ thực hiện việc cứu trợ.

Tôi cũng kêu gọi những gia đình có người thân đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận, thường xuyên liên lạc để giúp đỡ họ kịp thời cả vật chất lẫn tinh thần, làm sao không để họ phải thiếu đói và gặp khủng hoảng về tinh thần. Nếu gia đình nào gặp khó khăn trong việc này, xin liên lạc trực tiếp với Cha quản xứ hoặc Ban Caritas Giáo phận để có giải pháp tối ưu. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho quý Cha và Anh chị em.

Thân ái trong tình yêu của Chúa Kitô!
                   (ấn ký)

     + Louis Nguyễn Anh Tuấn
    Giám mục của Anh chị em.

Nguồn: Giáo phận Hà Tĩnh
File ảnh: Thư Covid