Clock-Time

Đức Tân Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn dâng thánh lễ tạ ơn đầu tiên

Vào lúc 5g15 chiều ngày 15-10-2017, Đức Tân Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn đã dâng Thánh lễ tạ ơn đầu tiên tại Vương cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn...