Clock-Time

Đường Ánh Sáng - Suy ngắm 14 chặng đường Phục Sinh

14 chặng đường Phục Sinh theo tinh thần mời gọi của HĐGMVN, với nội dung suy niệm của Cha Giuse Phan Tấn Thành, OP

ĐƯỜNG ÁNH SÁNG 

SUY NGẮM 14 CHẶNG ĐƯỜNG PHỤC SINH