Clock-Time

Giải Bóng Đá Giáo Sĩ Việt Nam - Lịch Thi Đấu

Lý do tổ chức: Thể hiện tinh thần hiệp hành Thượng Hội đồng Giám mục thế giới năm 2023. Chào mừng đại hội Hội Đồng Giám mục Việt Nam tháng 10 năm 2022. Nâng cao vị thế và tinh thần của các Giáo phận. Tăng cường kết nối huynh đệ Linh mục giữa các Giáo phận với nhau.

Tin Giáo Hội Việt Nam
Giải Bóng Đá Giáo Sĩ Việt Nam

Lịch Thi Đấu Các Giáo Phận

BÀ RỊA vs XUÂN LỘC  Lúc 18h00 ngày 1/8/2022
PHÚ CƯỜNG vs PHAN THIẾT Lúc 18h00 ngày 1/8/2022
PHAN THIẾT vs NHA TRANG Lúc 7h30 ngày 2/8/2022
XUÂN LỘC  vs BAN MÊ THUỘT Lúc 7h30 ngày 2/8/2022
BÀ RỊA vs PHÚ CƯỜNG Lúc 18h00 ngày 2/8/2022
NHA TRANG  vs BÀ RỊA Lúc 18h00 ngày 2/8/2022
PHAN THIẾT  vs BAN MÊ THUỘT  Lúc 18h00 ngày 2/8/2022
PHÚ CƯỜNG vs XUÂN LỘC  Lúc 18h00 ngày 2/8/2022
XUÂN LỘC vs PHAN THIẾT Lúc 7h30 ngày 3/8/2022
BAN MÊ THUỘT vs BÀ RỊA Lúc 7h30 ngày 3/8/2022
PHÚ CƯỜNG vs NHA TRANG Lúc 18h00 ngày 3/8/2022
NHA TRANG vs XUÂN LỘC Lúc 18h00 ngày 3/8/2022
BÀ RỊA vs PHAN THIẾT Lúc 18h00 ngày 3/8/2022
BAN MÊ THUỘT vs PHÚ CƯỜNG  Lúc 18h00 ngày 3/8/2022
NHA TRANG  vs BAN MÊ THUỘT Lúc 7h30 ngày 4/8/2022

Bảng Đội 1 Đội 2 Ngày Tháng Giờ Sân Thi Đấu
A CLERGY HÀ NỘI LERGY HẢI PHÒNG 19 7  16h00  Sân vận động tỉnh Hà Nam 
A CLERGY BẮC NINH CLERGY HƯNG HOÁ  19 7  17h30  Sân vận động tỉnh Hà Nam
A CLERGY HÀ NỘI CLERGY BẮC NINH  3 8 16h00  Sân vận động tỉnh Hà Nam
A CLERGY HẢI PHÒNG  CLERGY HƯNG HOÁ  3 8 17h30 Sân vận động tỉnh Hà Nam
A CLERGY HÀ NỘI CLERGY HƯNG HOÁ  9 8 16h00  Sân vận động tỉnh Hà Nam
A CLERGY BẮC NINH CLERGY HẢI PHÒNG 9 8 17h30 Sân vận động tỉnh Hà Nam
B CLERGY THANH HOÁ CLERGY PHÁT DIỆM 12 7 16h00  Sân Thanh Hoá
B CLERGY BÙI CHU CLERGY THANH HOÁ 19 7 16h00  Sân Bùi Chu
B CLERGY THÁI BÌNH CLERGY PHÁT DIỆM 20 7 16h00  Sân Phát Diệm
B CLERGY VINH  CLERGY THANH HÓA  26 7 16h00 Sân Vinh
B CLERGY PHÁT DIỆM CLERGY BÙI CHU 26 7 16h00 Sân Bùi Chu
B CLERGY THANH HÓA CLERGY THÁI BÌNH 9 8 16h00 Sân Thanh Hóa 
B CLERGY BÙI CHU  CLERGY VINH 10 8 16h00 Sân Vinh
B CLERGY THÁI BÌNH CLERGY BÙI CHU 16 8 16h00 Sân Thái Bình
B CLERGY PHÁT DIỆM  CLERGY VINH 17 8 16h00 Sân Phát Diệm
B CLERGY VINH  CLERGY THÁI BÌNH  30 8 16h00 Sân Thái Bình
D BÀ RỊA XUÂN LỘC  1 8 18h00 Sân Bà Rịa
D PHÚ CƯỜNG PHAN THIẾT 1 8 18h00 Sân Bà Rịa
D PHAN THIẾT NHA TRANG 2 8 7h30 Sân Bà Rịa
D XUÂN LỘC  BAN MÊ THUỘT 2 8 7h30 Sân Bà Rịa
D BÀ RỊA PHÚ CƯỜNG 2 8 18h00 Sân Bà Rịa
D NHA TRANG  BÀ RỊA 2 8 18h00 Sân Bà Rịa
D PHAN THIẾT  BAN MÊ THUỘT  2 8 18h00 Sân Bà Rịa
D PHÚ CƯỜNG XUÂN LỘC  2 8 18h00 Sân Bà Rịa
D XUÂN LỘC PHAN THIẾT 3 8 7h30 Sân Bà Rịa
D BAN MÊ THUỘT BÀ RỊA 3 8 7h30 Sân Bà Rịa
D PHÚ CƯỜNG NHA TRANG 3 8 18h00 Sân Bà Rịa
D NHA TRANG XUÂN LỘC 3 8 18h00 Sân Bà Rịa
D BÀ RỊA PHAN THIẾT 3 8 18h00 Sân Bà Rịa
D BAN MÊ THUỘT PHÚ CƯỜNG  3 8 18h00 Sân Bà Rịa
D NHA TRANG  BAN MÊ THUỘT 4 8 7h30 Sân Bà Rịa