Clock-Time

Giải thích Thông báo ngày 30-4-2016 của Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

Giải thích Thông báo ngày 30-4-2016 của Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam
http://hdgmvietnam.org/