Clock-Time

Giáo phận Bà Rịa thuyên chuyển linh mục

Trong tuần cuối cùng của tháng Tư 2016, có 6 linh mục của giáo phận Bà Rịa thuộc diện thuyên chuyển nhiệm sở theo như thông báo...
Trong tuần cuối cùng của tháng Tư 2016, có 6 linh mục của giáo phận Bà Rịa thuộc diện thuyên chuyển nhiệm sở theo như thông báo của Văn phòng Tòa Giám mục được công bố trên trang mạng điện tử của giáo phận này.
 
Theo đó, cha Giuse Đoàn Như Nghĩa, cho đến hiện nay là chánh xứ Phước Bình được bổ nhiệm làm Giám đốc Chủng viện. Ngày chính thức nhận nhiệm sở mới được ấn định là 25/04/2016.
 
Đồng thời, cha Giuse Vũ Minh Đạo, chánh xứ Quảng Nghệ được bề trên giáo phận cắt đặt làm cha xứ Phước Bình với ngày nhận xứ 27/04.
 
Vai trò chánh xứ Quảng Nghệ được trao lại cho cha Fx. Nguyễn Thạnh Lâm, Quản lý Tòa Giám mục cùng với ngày chính thức nhận xứ được ấn định là 30/04.
 
Ngoài ra, cha Giuse Phạm Văn Khiết, chánh xứ Hòa Tân được thuyên chuyển làm chánh xứ Bến Đá trước đó do cha Vinhsơn Nguyễn Xuân Minh, qua đời đột ngột cách đây 2 tháng (16/02/2016) quản nhiệm. Ngày nhận nhiệm sở được ấn định 26/04.
 
Trong khi đó, cha Vianney Trần Vũ Hoàng Chương, phó xứ Xuân Sơn được cất nhắc làm chánh xứ Hòa Tân với ngày nhận xứ 29/04.
 
Cũng trong danh sách thuyên chuyển lần này còn có cha Phêrô Nguyễn Châu Sinh, phó xứ Hải Lâm được trao phó trọng trách chánh xứ Vinh Hà với ngày chính thức nhận nhiệm sở là 28/04.     
 
Tất cả các thánh lễ nhận nhiệm sở trong lần thuyên chuyển này đều do hoặc Đức Giám mục Chính tòa Bà Rịa Tôma Nguyễn Văn Trâm, hoặc do Đức Giám mục Phó Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn đích thân chủ tế.
 

Hội Quán
Nguồn: http://gpbuichu.org