Clock-Time

Giáo phận Bà Rịa: Video giới thiệu các tiến chức linh mục 2018

Vào lúc 08g30 thứ Năm, ngày 05.7.2018, tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn- Giám mục Giáo phận Bà Rịa sẽ truyền chức linh mục cho 07 Thầy Phó tế...

Vào lúc 08g30 thứ Năm, ngày 05.7.2018, tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn- Giám mục Giáo phận Bà Rịa sẽ truyền chức linh mục cho 07 Thầy Phó tế sau:

1. Thầy GIUSE NGUYỄN VĂN LỘC

đang phục vụ tại Giáo xứ Dũng Lạc, Giáo hạt Bà Rịa

2. Thầy GIUSE NGUYỄN VĂN SƠN

đang phục vụ tại Giáo xứ Chánh Tòa, Giáo hạt Bà Rịa

3. Thầy PHÊRÔ NGUYỄN XUÂN THỌ

đang phục vụ tại Giáo xứ Thủy Giang, Giáo hạt Vũng Tàu

4. Thầy GIUSE NGUYỄN ĐỨC THUẦN

đang phục vụ tại Giáo xứ Hòa Thuận, Giáo hạt Xuyên Mộc

5. Thầy GIUSE BÙI ANH VĂN

đang phục vụ tại Giáo xứ Phước Lâm, Giáo hạt Bà Rịa

6. Thầy PHÊRÔ VÕ TÁ VĂN

đang phục vụ tại Giáo xứ Vũng Tàu, Giáo hạt Vũng Tàu

7. Thầy GIOAN B. ĐOÀN VĂN VIÊN

đang phục vụ tại Giáo xứ Bãi Dâu, Giáo hạt Vũng Tàu

Kính mời cộng đoàn sắp xếp tham dự thánh lễ và hiêp ý cầu nguyện cho các tiến chức.

Nguồn: Gp Bà Rịa