Clock-Time

Giáo phận Phát Diệm: Thông báo về Lễ phong chức Linh mục

Giáo phận Phát Diệm: Thông báo về Lễ phong chức Linh mục vào ngày 19-09-2017, lúc 8g30...