Clock-Time

Giáo phận Xuân Lộc: Thiệp mời Thánh Lễ Tấn Phong Giám mục Phụ tá Gioan Đỗ Văn Ngân

Trong tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, Trân trọng kính mời Quý Cha, Quý Tu Sĩ, Quý Khách và anh chị em đến dự Thánh Lễ Tấn Phong Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân...
TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

GIÁO PHẬN XUÂN LỘC: THIỆP MỜI THÁNH LỄ TẤN PHONG

GIÁM MỤC PHỤ TÁ GIOAN ĐỖ VĂN NGÂN


Trong tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, Trân trọng kính mời Quý Cha, Quý Tu Sĩ, Quý Khách và anh chị em đến dự Thánh Lễ Tấn Phong Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân - Giám mục Phụ tá Giáo Phận Xuân Lộc
 
 


 
Nguồn: giaophanxuanloc.net