Clock-Time

Gp. Đà Nẵng: Rao Báo Phong Chức Phó Tế

Theo dự kiến, Đức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng sẽ phong chức Phó tế vào ngày thứ tư, 18/01/2017, cho Quý Thầy có tên...