Clock-Time

HĐGMVN Phân Ưu Với Gia Đình Giáo Phận Thái Bình Trong Tang Lễ Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang

Thay Mặt HĐGMVN Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh Đã Cử Hành Nghi Thức Kính Viếng Đức Cha Phanxico Xavie Nguyễn Văn Sang Và  Phân Ưu Với Gia Đình Giáo Phận Thái Bình Trong Tang Lễ Đức Cha Phanxicô Xaviê...

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

HĐGMVN PHÂN ƯU VỚI GIA ĐÌNH GIÁO PHẬN THÁI BÌNH

TRONG TANG LỄ ĐỨC CHA PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN SANG


Thay Mặt HĐGMVN Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh Đã Cử Hành Nghi Thức Kính Viếng Đức Cha Phanxico Xavie Nguyễn Văn Sang Và  Phân Ưu Với Gia Đình Giáo Phận Thái Bình Trong Tang Lễ Đức Cha Phanxicô Xaviê
 
 

Nguồn: Giáo Phận Thái Bình